Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
427B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. require 'cross-post'
 3. require 'awesome_print'
 4. config = CrossPost::Config.new
 5. url = config['mastodon.url']
 6. token = config['mastodon.token']
 7. client = ::Mastodon::REST::Client.new base_url: url, bearer_token: token
 8. media = '/home/aeris/Images/tux-debian.png'
 9. media = client.upload_media media
 10. status = client.create_status 'Test', nil, [media.id]
 11. ap status
 12. sleep 5
 13. client.destroy_status status.id