Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

20 lines
358B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. require 'dotenv/load'
 3. require 'cross-post'
 4. require 'awesome_print'
 5. require 'securerandom'
 6. class ::Twitter::REST::Client
 7. def upload(*args, **kargs)
 8. ap type: :upload, args: args, kargs: kargs
 9. SecureRandom.uuid
 10. end
 11. def update(*args, **kargs)
 12. ap type: :update, args: args, kargs: kargs
 13. SecureRandom.uuid
 14. end
 15. end
 16. CrossPost.feed