16 Коміти (9cf70a74ba4315dfd9667cadbd4da4af8f12870f)
 

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  aeris 9cf70a74ba Fix registration 4 роки тому
  aeris 663a05be75 Bump version 4 роки тому
  aeris aaf143e5b5 Convert Mastodon usernames to Twitter ones 4 роки тому
  aeris 72ce72fa2c Replying to already cross-posted toot 4 роки тому
  aeris 91be33ac99 Don't clean HTML too much 4 роки тому
  aeris 6881206ca1 Refactor config 4 роки тому
  aeris 50b8b57065 Log level is uppercased 4 роки тому
  aeris 51904f3808 Move config file in own directory 4 роки тому
  aeris 011d0c16b8 Remove whitespace because Sanitize create \n for <p> 4 роки тому
  aeris d51c885fec Preserve whitespace 4 роки тому
  aeris 40ed5f4414 Bump version 4 роки тому
  aeris 966b7554a2 Sanitize content before tweet 4 роки тому
  aeris 99ac0f1be4 Naked domain 4 роки тому
  aeris 35b7477bac Reconnect in case of error 4 роки тому
  aeris b2a01cbc91 Handle attachments 4 роки тому
  aeris 15bb30a667 First version 4 роки тому