Looking for changes on website content https://projet-alice-demo.herokuapp.com/diffs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Norore a7b5517959 Add login/logout access to config 3 lat temu
app Add login/logout access to config 3 lat temu
bin Update dependencies 3 lat temu
config Add login/logout access to config 3 lat temu
db Add index for date in table diffs 3 lat temu
lib/tasks First version 4 lat temu
log First version 4 lat temu
public First version 4 lat temu
spec Add login/logout access to config 3 lat temu
tmp First version 4 lat temu
vendor Amélioration visuelle 3 lat temu
.env.development Commit changes 3 lat temu
.gitignore Commit changes 3 lat temu
.rspec Better changes detection 4 lat temu
Gemfile Update dependencies 3 lat temu
Gemfile.lock Update dependencies 3 lat temu
Guardfile Update dependencies 3 lat temu
Procfile Commit changes 3 lat temu
Rakefile First version 4 lat temu
config.ru First version 4 lat temu