Looking for changes on website content https://projet-alice-demo.herokuapp.com/diffs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
102B

  1. class ApplicationMailer < ActionMailer::Base
  2. default from: 'from@example.com'
  3. layout 'mailer'
  4. end