Looking for changes on website content https://projet-alice-demo.herokuapp.com/diffs/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

4 regels
102 B

class ApplicationMailer < ActionMailer::Base
default from: 'from@example.com'
layout 'mailer'
end