Looking for changes on website content https://projet-alice-demo.herokuapp.com/diffs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
207B

  1. ENV['BUNDLE_GEMFILE'] ||= File.expand_path('../Gemfile', __dir__)
  2. require 'bundler/setup' # Set up gems listed in the Gemfile.
  3. require 'bootsnap/setup' # Speed up boot time by caching expensive operations.