Looking for changes on website content https://projet-alice-demo.herokuapp.com/diffs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
130B

  1. # This file is used by Rack-based servers to start the application.
  2. require_relative 'config/environment'
  3. run Rails.application